Dowiedz się kim jesteśmy

Historia firmy Red Arrow

Technologie wędzenia, które istniały w przeszłości były najstarszymi metodami utrwalania mięsa. Sztuka wędzenia ewoluowała do rangi unikalnej metody przetwarzania żywności w szczególności z Red Arrow. Początki działalności naszej firmy sięgają roku 1955 kiedy to dr Clifford Hollenbeck dokonał odkrycia metod pozyskiwania aromatów wędzarniczych. Proces ten został opatentowany i stworzył podwaliny pod dzisiejszy wygląd firmy Red Arrow.

Firma Red Arrow zbudowała swoją dzisiejszą markę poprzez lata badań, doświadczeń nad coraz to nowymi metodami oczyszczania i produkcji naturalnych aromatów wędzarniczych oraz poprzez wdrażanie coraz to lepszych metod zastosowania tych aromatów. Red Arrow nieustannie kontynuuje zapoczątkowaną przez dr Hollenbecka tradycje rozwoju nowych technologii.

Zastanów się ile możesz zyskać korzystając z tych doświadczeń…

Hołd dla przyrody

Jako Red Arrow zawsze realizujemy ważną kwestię jaką jest utrzymywanie pracy zakładu w harmonii z otaczającym je środowiskiem. Dlatego też dzięki technologii produkcji preparatów płynnego dymu oraz metod ich aplikacji możemy nazywać się firmą przyjazną dla środowiska. Firma Red Arrow spełnia wszystkie wymagania dotyczące przepisów ochrony środowiska ustanowione przez władze USA a także EU.

Polityka ZSZ

Podstawowym celem działania naszej firmy jest oferowanie Naszym Klientom zawsze bezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka i środowiska naturalnego oraz wysokiej jakości płynnych dymów, aromatów na bazie płynnych dymów wraz technologiami zastosowawczymi oraz osłonek do obróbki termicznej produktów spożywczych.

Nasze produkty i technologie wydatnie przyczyniają się do ograniczenia emisji szkodliwych związków do powietrza.
Dlatego współpracujemy jedynie z renomowanymi dostawcami wszystkich wyrobów, by od samego początku mieć pewność odpowiednich parametrów jakościowych. Wszystkie wyroby przechowywane i transportowane są w warunkach zapewniających odpowiednie warunki higieniczne.

Stale doskonalimy swoją wiedzę na temat metod i sposobów przeciwdziałania występowaniu zagrożeń jakości zdrowotnej oferowanych wyrobów oraz na temat technologii zastosowawczych.
Deklarujemy spełnienie wszystkich zasad ZSZ, a także nieustanną pracę nad doskonaleniem ZSZ.
Zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich mających zastosowanie wymagań prawnych i do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego.

Niniejsza polityka została zakomunikowana pracownikom i zostały zapewnione zasoby ludzkie i materialne do jej wdrożenia i stosowania.

Marka REDARROW należy do

Zapraszamy do współpracy

+48 61 870 96 38

Odpowiemy na pytania

POSIADAMY NASTĘPUJĄCE NORMY

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ISO 22000:200